Βιογραφικό

Η Μαρία Πυρουνάκη-Î›Î¹Ï‰Î½ή Î³ÎµÎ½Î½ήθηκε στην Αθήνα. ΈÎºÎ±Î½Îµ τις βασικές σπουδές της στην Ψυχολογία (BA) (Deree Pierce College). Στο Ball State University στην Αθήνα  αποφοίτησε με Master στη Î£Ï…Î¼Î²Î¿Ï…Î»ÎµÏ…Ï„Î¹Îºή Î¨Ï…Ï‡Î¿Î»Î¿Î³ία. Το 1994 πήρε το διδακτορικό της στην ÎšÎ¿Î¹Î½Ï‰Î½Î¹Îºή Î¨Ï…Ï‡Î¿Î»Î¿Î³ία, από το University of Bath, Αγγλία, με θέμα: «Greek adolescents’ conceptions of community transactions».

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας από το European Association for Psychotherapy (EAP).

Εκπαιδεύτηκε στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) στη θεωρία Γενικών Συστημάτων, στην Î¨Ï…Ï‡Î¿Î»Î¿Î³Î¹Îºή Î‘Î¾Î¹Î¿Î»όγηση, στις Δυναμικές της Αστικής Οικογένειας και στην Διεργασία Ομάδας.

Από το 1989 έως το 1993 ειδικεύτηκε στην ÎŸÎ¹ÎºÎ¿Î³ÎµÎ½ÎµÎ¹Î±Îºή Î£Ï…ÏƒÏ„Î·Î¼Î¹Îºή Î¨Ï…Ï‡Î¿Î¸ÎµÏÎ±Ï€Îµία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.

Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών) ΑΜ: 21001.

Η κύρια ασχολία της είναι: ομαδική, Î¿Î¹ÎºÎ¿Î³ÎµÎ½ÎµÎ¹Î±Îºή ÎºÎ±Î¹ Î±Ï„Î¿Î¼Î¹Îºή ÏˆÏ…Ï‡Î¿Î¸ÎµÏÎ±Ï€Îµία, συμβουλευτική,  εποπτεία σε ανθρώπινα συστήματα (φορείς, οργανισμούς, ÏƒÏ…Î¼Î²Î¿Ï…Î»ÎµÏ…Ï„Î¹Îºά Îºέντρα, κ.α.),  εκπαίδευση και εποπτεία ψυχοθεραπευτών,  Î´Î¹ÎµÏ€Î±Î³Î³ÎµÎ»Î¼Î±Ï„Î¹Îºή ÏˆÏ…Ï‡Î¿ÎºÎ¿Î¹Î½Ï‰Î½Î¹Îºή ÎµÎºÏ€Î±ίδευση και εποπτεία.  

Είναι εκπαιδεύτρια σε ÎµÎ½Î´Î¿ÎµÏ€Î¹Ï‡ÎµÎ¹ÏÎ·ÏƒÎ¹Î±Îºά ÎºÎ±Î¹ Î´Î¹ÎµÏ€Î¹Ï‡ÎµÎ¹ÏÎ·ÏƒÎ¹Î±Îºά ÏƒÎµÎ¼Î¹Î½άρια στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών (από το 1989).

Οργάνωσε και διηύθυνε ÎµÏ€ί Ï„ÎµÏ„ÏÎ±ÎµÏ„ία το Γραφείο Ανθρωπίνων Σχέσεων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (1992-1996).  

Είναι ÎµÏ€Î¹ÏƒÏ„Î·Î¼Î¿Î½Î¹Îºή Ïƒύμβουλος και υπεύθυνη εκπαίδευσης στελεχών σε δύο προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης (Î¦Î¹Î»Î¹Îºή Î¦Ï‰Î»Î¹ά Î•Î»ÎµÏ…Ïƒίνας (1975-2005) και Κατασκηνώσεις “Χαρούμενα Παιδιά- Χαρούμενα Νιάτα” (από το 1975 έως σήμερα).  

Ως συνεργάτις του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, είναι υπεύθυνη τμημάτων, εκπαιδεύτρια και επόπτρια του προγράμματος εκπαίδευσης: «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Î£Ï…ÏƒÏ„Î·Î¼Î¹Îºή Î˜ÎµÏÎ±Ï€Îµία» (ΠΕΣΘ) (τμήματα Αθήνας, Περιφέρειας και  Θεσσαλονίκης) (από 10/2004).

Είναι υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια του διετούς Διεπαγγελματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ανθρώπινα Συστήματα: Διευρύνοντας τους επαγγελματικούς ορίζοντες» (από 1/2001). Ως συνεργάτις του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, επίσης, ήταν συνυπεύθυνη στον σχεδιασμό και τη Î´Î¹ÎµÎ¾Î±Î³Ï‰Î³ή Ï„Î·Ï‚ βιωματικής εκπαίδευσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης στον ΣΕΠ και στη Î£Ï…Î¼Î²Î¿Ï…Î»ÎµÏ…Ï„Î¹Îºή (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) (10/1999-3/2000). ΈÏ‡ÎµÎ¹ διατελέσει υπεύθυνη του τριετούς Προγράμματος Πρωτογενούς Πρόληψης για τη Δυτ. Î‘Ï„Ï„Î¹Îºή â€œÎόημα στη Î–Ï‰ή Î¼Î±Ï‚â€ του Οργανισμού ÎšÎ±Ï„ά Ï„Ï‰Î½ Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ(3/1996-5/1999), σε 12 Δήμους και Κοινότητες.  

ΉÏ„αν  συνεργάτις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Συμβουλευτικής (3/2003 έως 6/11) και εκπαιδεύτρια στα Î¼ÎµÏ„Î±Ï€Ï„Ï…Ï‡Î¹Î±Îºά Ï„Î¿Ï… προγράμματα (2008 έως 2012)

ΉÏ„αν εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Παιδαγωγών, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ÎŸÎ¹ÎºÎ¿ÏƒÏ…ÏƒÏ„Î·Î¼Î¹Îºή Î Î±Î¹Î´Î±Î³Ï‰Î³Î¹Îºή (9/2003-1/2004).

ΉÏ„αν επόπτρια των συμβουλευτικών κέντρων ÎºÎ±Ï„ά Ï„Î·Ï‚ ενδοοικογενειακής βίας (Αθήνα, Πειραιάς Ιαν.-Δεκ. 2009), Î“ÎµÎ½Î¹Îºή Î“ÏÎ±Î¼Î¼Î±Ï„Îµία Ισότητας Φύλων.

ΈÏ‡ÎµÎ¹ συμμετάσχει με παρουσιάσεις, ανακοινώσεις και ομάδες εργασίας σε Ï€Î¿Î»Î»ά ÎµÎ»Î»Î·Î½Î¹Îºά ÎºÎ±Î¹ Î´Î¹ÎµÎ¸Î½ή ÏƒÏ…Î½έδρια.

ΈÏ‡Î¿Ï…ν ÎµÎºÎ´Î¿Î¸Îµί Ï„Ïία βιβλία της, Καλοκαίρι στις Ρίζες, 2012 (Ï€Î¿Î¹Î·Ï„Î¹Îºή ÏƒÏ…Î»Î»Î¿Î³ή) εκδόσεις ΜΠΛε, Î¨Ï…Ï‡Î¿Ï€Î±Î¹Î´Î±Î³Ï‰Î³Î¹Îºά Î•ÏÎ³Î±Î»Îµία της Νηπιαγωγού, 2016 (Εκδόσεις Θυμάρι), ΆÏÎ¹Î±&ΆÎ´Î½Î·, 2017 (μονόπρακτο) εκδόσεις ΜΠΛε.

Είναι μέλος της European Association for Psychotherapy (EAP) και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.), καθώς και του Σωματείου «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης». Είναι μέλος στα εξής: Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), Î•Î»Î»Î·Î½Î¹Îºή Î¨Ï…Ï‡Î¿Î»Î¿Î³Î¹Îºή Î•Ï„Î±Î¹ÏÎµία (ΕΛ.Ψ.Ε.), British Psychological Society (B.P.S.), European Family Therapy Association (E.F.T.A.).