Στρογγυλή τράπεζα

Τίτλος: Συστημική θεώρηση του κοινωνικού δικτύου και η αξιολόγησή του σε πρόγραμμα πρόληψης

Εισηγήτριες:    Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

                    Αλεξάνδρα Σωτήρχου

                    Ιωάννα Κούκου

Στην παρουσίαση αυτή γίνεται, κατ’ αρχήν μία σύντομη αναδρομή στη Συστημική Θεώρηση του κοινωνικού δικτύου, μέσω διαπολιτισμικών μελετών κυρίως της δεκαετίας του ’60, με άξονα την Ελλάδα, εστιασμένη στην έννοια των «δικών» (ingroup). Στη συνέχεια παρατίθενται αναφορές σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, όπου οι έννοιες «κοινωνικό δίκτυο» και «δικοί» αντιπαραβάλλονται με αναφορές στην Αγγλόφωνη και στην Ελληνική βιβλιογραφία αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η έννοια «Ελληνικό Κοινωνικό Δίκτυο» ορίζει βάση ευρημάτων που υποδηλώνουν μια μεταλλαγή της έννοιας «δικός» στην υποκειμενική αντίληψη του κοινωνικού δικτύου Ελλήνων εφήβων. Το κύριο μέρος της παρουσίασης εστιάζεται στην αξιοποίηση της έννοιας «Ελληνικό Κοινωνικό Δίκτυο» στην Πρόληψη. Υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα της Συστημικής Θεώρησης της έννοιας αυτής στην κινητοποίηση φορέων της ευρύτερης Κοινότητας στην εφαρμογή Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης και συγκεκριμένα στη δικτύωση τους στην ευρύτερη Κοινότητα και στην παρακίνηση σημαντικών φορέων της υλοποίησής τους.