Εργαστήρι

Τίτλος: Παρέμβαση στην κρίση: Επεξεργασία του φόβου στα ανθρώπινα συστήματα δύο σεισμοπαθών δήμων»

 

Συντονίστριες: Σωτήρχου Αλεξάνδρα, Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή, Χριστίνα Ασημάκη, Μαργαρίτα Λαμπρινοπούλου, Αγγελική Ραντοπούλου, Όλγα Καπερναράκου

 

 

Σκοπός: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η θεωρητική και βιωματική παρουσίαση της παρέμβασης στην κρίση μετά τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβριου 1999, στην Αθήνα, σε όλα τα σχολεία των Δήμων Φυλής και Ζεφυρίου- μαθητές Α΄/βαθμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς- καθώς και στα Διοικητικά Στελέχη. Ο στόχος της παρέμβασης ήταν η αναγνώριση και η αποδοχή του φόβου προκειμένου να αποτραπούν και να αποφευχθούν έντονες πιθανές αντιδράσεις όπως θυμός, ξέσπασμα, αντικοινωνική συμπεριφορά, κ.α.

Μέθοδος: Μια ομάδα από ειδικούς- ψυχολόγους, εμψυχώτριες και παιδαγωγούς- μετά από τη σύμφωνη γνώμη και δέσμευση του Δημάρχου, της κοινωνικής υπηρεσίας και του εκάστοτε Διευθυντή σχολείου επεξεργαζόταν βιωματικά το θέμα «φόβος μετά από τον σεισμό» στις σχολικές τάξεις, επί μία σχολική ώρα. Επίσης, ελάμβανε χώρα και συμβουλευτική συνεδρία με την ομάδα των εκπαιδευτικών. Όπου οι γονείς ήταν δεκτικοί, οργανώθηκαν τρίωρες βιωματικές Συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Παρουσιάζεται επίσης η μεθόδευση της ευαισθητοποίησης των ιθυνόντων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.α. σχετικά με την παρέμβαση. Η παρέμβαση συμπληρώθηκε με την συν-οργάνωση εμψυχωτικών δραστηριοτήτων.

Αποτελέσματα: Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης δεν έχουν μετρηθεί. Οι άμεσες αντιδράσεις και μαρτυρίες των συμμετεχόντων υποδηλώνουν ότι αυτή η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική. Η δράση που παρουσιάζεται ήταν καθ’ολοκληρία εθελοντική και ήταν πρωτοβουλία της «Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης» που την οργάνωσε και την υλοποίησε.