Ομάδα Εργασίας

Τίτλος : Οι ρόλοι του άντρα. Το πολιτισμικό υπόβαθρο ως Συμβουλευτικό εργαλείο

Συντονίστρια: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία της βιωματικής εξοικείωσης με τους ρόλους του άντρα στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα και της σύνδεσής τους με το προφίλ του άνδρα όπως αναδύεται από πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα. Στη συνέχεια θα διερευνήσουν-μέσω συμβουλευτικών εφαρμογών, την αξιοποίηση  του πολιτισμικού υπόβαθρου των ρόλων αυτών, ως συμβουλευτικού εργαλείου  στη συμβουλευτική διαδικασία.