Ανακοίνωση

Τίτλος: Κοινωνικό δίκτυο δεκαπεντάχρονων Ελλήνων εφήβων: Υποκειμενική αντίληψη της συχνότητας των συνδιαλλαγών και της δομής των ρόλων

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη- Λιωνή

Διερευνήθηκε το κοινωνικό δίκτυο όπως το βιώνουν 532 δεκαπεντάχρονοι, αγόρια και κορίτσια. Με ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, εξετάσθηκαν η υποκειμενική συχνότητα, η δομή των συνδιαλλαγών που εκφράζουν λειτουργίες της κοινωνικοποίησης (κοινωνική υποστήριξη, αμοιβαιότητα, κοινωνικός έλεγχος, κ.α.), καθώς και η δομή των ρόλων των μελών του κοινωνικού δικτύου και τέλος, έγινε σύγκριση μεταξύ τριών κοινωνικών πλαισίων. Η ανάλυση έγινε με Κατανομές Συχνότητας, t-Tests, Πολυπαραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Παλινδρόμησης. Η κύρια έννοια «κοινωνικό δίκτυο» ή «δικολόι» (ingroup) ιχνηλατείται στην Ελληνική, αλλά και στην Αγγλόφωνη βιβλιογραφία και εξετάζεται από τη θεωρητική σκοπιά και των δύο. Το ελληνικό κοινωνικό δίκτυο των δεκαπεντάχρονων, έτσι όπως αναδύεται, συγκροτείται από γονείς, αδέλφια, ξαδέλφια, θείους-θείες, παππού-γιαγιά και συνομήλικους, αλλά και ενήλικους φίλους. Η συγγένεια και η επιλογή, που ήταν ανέκαθεν δύο ουσιώδη στοιχεία του Ελληνικού παραδοσιακού κοινωνικού δικτύου, ευρέθησαν να χαρακτηρίζουν και το κοινωνικό δίκτυο των δεκαπεντάχρονων. Ο ρόλος εξάδελφος/η αναδύθηκε ως ο κατ’εξοχήν ρόλος που συνδέει παραδοσιακές με σύγχρονες τάσεις. Τα ευρήματα απεικονίζουν μια μεταλλαγή του παραδοσιακού, συλλογικά ορισμένου, κοινωνικού δικτύου, σε ένα κοινωνικό δίκτυο που διατηρεί πολλές παραδοσιακές λειτουργίες, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία σύνθεση παραδοσιακών και σύγχρονων τάσεων εκδηλουμένων διαφορετικά στο κάθε κοινωνικό πλαίσιο.