Ομάδα εργασία

Τίτλος: Η σχολική βία μέσα στην οικογένεια: ήχος ή απόηχος;

Συντονίστριες: Μαρία Πυρουνάκη- Λιωνή

                          Αντωνία Παπαστυλιανού

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η βιωματική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ένα σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας, την ενσυναίσθηση με αφορμή το πρόβλημα της σχολικής βίας, όπως αυτό βιώνεται μέσα στην οικογένεια.

Βασικός άξονας της ομάδας εργασίας είναι μία βιωματική άσκηση. Η επεξεργασία της βιωματικής άσκησης θα γίνει με θεωρητικό υπόβαθρο τη Συστημική προσέγγιση. Η Συστημική προσέγγιση είναι μία ολιστική διεπιστημονική θεώρηση που προσφέρει ένα ενοποιητικό πλαίσιο αναφοράς στον επιστήμονα και κατ’επέκτασιν στον ψυχολόγο, στον εκπαιδευτικό, αλλά και στον γονέα.

Στην περίπτωσή μας, που είναι η σχολική βία, μέσα από την ομάδα εργασίας και την βιωματική άσκηση, θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε το Σύστημα «Οικογένεια», να εμβαθύνουμε σ’ένα βαθμό στις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μελών της και στις δυναμικές που αναπτύσσονται.

Μ’αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της οπτικής που θεωρεί το σχολείο και την οικογένεια ως δύο Συστήματα σε διαρκή αλληλοεπίδραση τουλάχιστον μέσα στην καθημερινή βιωμένη πραγματικότητα του μαθητή.