Ανακοίνωση

Τίτλος: Βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικών στα πλαίσια Προγράμματος Πρωτογενούς Πρόληψης κατά της χρήσης ουσιών

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

Η παρουσίαση εστιάζεται στα 30ωρα βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, που διεξήχθησαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας του τριετούς Προγράμματος Πρωτογενούς Πρόληψης Δυτικής Αττικής «Νόημα στη Ζωή μας» του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, που οργάνωσε επιστημονικά και υλοποίησε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, από 1/2/1996 έως 31/5/1999.

Η παρέμβαση περιγράφεται ως προς στόχους, δομή, περιεχόμενο, αλλά και ως μέσον ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των διαφόρων Συστημάτων της Σχολικής Κοινότητας (Υπουργείο Β΄/θμιας Διεύθυνσης, Γραφείου Αγωγής Υγείας, Διευθυντών, Εκπαιδευτικών), προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίησή της.

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων, των εισηγητών και των υπευθύνων του Προγράμματος.

Στη συνέχεια εξετάζεται η διαφοροποίηση των συμμετεχόντων πριν και μετά την παρέμβαση, έτσι όπως αναδύθηκε στις ετήσιες Ημερίδες με τους συμμετέχοντες όλων των ομάδων στόχευσης.

Τέλος γίνεται σκιαγράφηση και των άλλων δραστηριοτήτων του Προγράμματος, των σχετικών με τη Σχολική Κοινότητα, όπως τα αυτοτελή τρίωρα βιωματικά σεμινάρια σε Γυμνάσια και τα βιωματικά σεμινάρια παιδιών στα Δημοτικά με απογευματινή δραστηριότητα. Αναφέρονται επίσης παρεμβάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έμμεσα αναφερόμενες στη Σχολική Κοινότητα, όπως τα σεμινάρια γονέων και τα σεμινάρια εφήβων, σε ώρες ελεύθερου χρόνου.

Ως επίλογος, εξετάζονται οι προοπτικές διεξαγωγής παρόμοιων παρεμβάσεων στη Σχολική Κοινότητα.