Ομάδα Εργασίας

Τίτλος: Οι βιωματικές τεχνικές στην ψυχοκοινωνική εκπαίδευση

Συντονίστρια: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

Σκοπός: Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η εξοικείωση με τη χρησιμότητα των βιωματικών τεχνικών στην ψυχοκοινωνική εκπαίδευση στον ευρύ πληθυσμό και ειδικότερα σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό στην ευρύτερη κοινότητα.

Μέθοδος: Μέσα από εισαγωγικές επισημάνσεις θα αναδειχθεί η ευρύτητα των εφαρμογών των βιωματικών τεχνικών. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δράσουν έμμεσα ή άμεσα σε μία βιωματική άσκηση, η οποία θα αξιοποιηθεί διττά, μέσα από την αλληλεπίδραση των ρόλων εκπαιδευόμενος-εκπαιδευτής, με τους οποίους θα κληθούν οι συμμετέχοντες να ταυτιστούν.