Ανακοίνωση

Τίτλος: Βραχεία Ψυχολογική Συμβουλευτική σε φοιτήτριες: Η διπλή πόρτα στη ζωή και στην ψυχοθεραπεία

Εισηγήτρια: Μ. Πυρουνάκη-Λιωνή

Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδειχθεί η χρησιμότητα της ατομικής Ψυχολογικής Συμβουλευτικής, που βασίζεται στη Συστημική Προσέγγιση, σε φοιτήτριες με αφορμή την σχετική εμπειρία από το Κέντρο Συμβουλευτικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι άξονες που διατρέχουν τις δυναμικές οι οποίες αναδύονται στη βραχεία –τρεις έως πέντε συνεδρίες- Συμβουλευτική διαδικασία και καταδεικνύεται η προληπτική της λειτουργία σε φοιτήτριες 19 έως 25 χρόνων. Επίσης, αναπτύσσεται συνοπτικά ο τρόπος μέσα από τον οποίο η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως όχημα μίας διπλής απομυθοποίησης, αφ’ ενός της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας όπου αυτή φαίνεται αναγκαία και αφ’ ετέρου διαφόρων δυσλειτουργικών ψυχοκοινωνικών στερεοτύπων που εμποδίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των φοιτητριών σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους.