Ανακοίνωση

Τίτλος: Κοινωνικό δίκτυο και αξιοποίησή του σε πρόγραμμα πρόληψης

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

Στην παρουσίαση αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μία σύντομη αναδρομή στη Συστημική Θεώρηση του κοινωνικού δικτύου, μέσω διαπολιτισμικών μελετών, κυρίως της δεκαετίας του ’60, με άξονα την Ελλάδα, εστιασμένη στην έννοια των «δικών» (ingroup). Στη συνέχεια παρατίθενται αναφορές σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, όπου οι έννοιες «κοινωνικό δίκτυο» και «δικοί» αντιπαραβάλλονται με αναφορές στην Αγγλόφωνη και στην Ελληνική βιβλιογραφία, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η έννοια «Ελληνικό Κοινωνικό Δίκτυο» ορίζεται βάσει ευρημάτων που υποδηλώνουν μια μεταλλαγή της έννοιας «δικός» στην υποκειμενική αντίληψη του κοινωνικού δικτύου Ελλήνων εφήβων.

Το κύριο μέρος της παρουσίασης εστιάζεται στην αξιοποίηση της έννοιας «Ελληνικό Κοινωνικό Δίκτυο» στην Πρόληψη. Υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα της Συστημικής Θεώρησης της έννοιας αυτής στην κινητοποίηση φορέων της ευρύτερης Κοινότητας για την εφαρμογή Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης και συγκεκριμένα στη δικτύωσή τους στην ευρύτερη Κοινότητα και στην παρακίνηση σημαντικών φορέων της στην υλοποίησή τους.