Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. και Σωτήρχου Α. Εργαστήρι: «Εικόνα Σώματος – Αντίληψη και αποδοχή». 10ο Πολυθεματικό Συμπόσιο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.): Εξελίξεις & ανάπτυξη στο χώρο της ψυχικής υγείας, Αθήνα, 4 - 7 Δεκεμβρίου 1997. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ., Σωτήρχου Α. και Κούκου Ι. Στρογγυλή τράπεζα: «Συστημική θεώρηση του κοινωνικού δικτύου και η αξιολόγησή του σε προγράμματα πρόληψης». 10ο Πολυθεματικό Συμπόσιο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.): Εξελίξεις & ανάπτυξη στο χώρο της ψυχικής υγείας, Αθήνα, 4 - 7 Δεκεμβρίου 1997. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Η ζωή - γειτονιάς στις συνοικίες της Ελευσίνας στη δεκαετία του ‘80».  Ζ΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Ελευσίνα, Μάιος 1997. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Κοινωνικό δίκτυο και αξιοποίησή του σε Πρόγραμμα Πρόληψης». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νεολαία και εξαρτησιογόνες ουσίες», Ηράκλειο Κρήτης, 29 - 31 Μαΐου 1997. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Η συστημική θεώρηση του κοινωνικοί δικτύου: Εφαρμογές και προοπτικές». 2η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση: Οικογενειακή θεραπεία - Συστημική θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα «Συστημική προσέγγιση και πρόληψη στην ψυχική υγεία, Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Μαρτίου 1997.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Το κοινωνικό δίκτυο δεκαπεντάχρονων Ελλήνων εφήβων». 9ο Πολυθεματικό Συμπόσιο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.): Εφηβεία και προβλήματα, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1996.

Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Greek adolescent’s conceptions of ingroup
 transactions»
. 8th World Congress, International Family Therapy Association (IFTA) : Global dialogue, diversity, andunity, Greece, 4 - 10 July 1996.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. και Καλλίτσης Π. Περίπτερο παρουσίασης: «Η συστημική παρέμβαση δύο προγραμμάτων αγωγής παιδιού στην Ελευσίνα». 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο, Διεθνής Εταιρεία Οικογενειακή Θεραπείας (IFTA): Διεθνής Διάλογος, Πολυμορφία και Ενότητα, Ελλάδα, 4 - 10 Ιουλίου 1996.