Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ομάδα εργασίας: «Οι βιωματικές τεχνικές στην ψυχοκοινωνική εκπαίδευση». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία: Οικογένεια και ψυχική υγεία, Ηράκλειο Κρήτης, 21 - 23 Οκτωβρίου 2005.(Περίληψη)

Pirounaki-Lioni M. and Zotos A. Presentation: «Human Systems and professional identity: An interprofessional experiential training». V European Congress for Family Therapy and Systemic Practice: Creating futures: Systemic dialogues across Europe, Berlin, 29 September - 2 October 2004. (Abstract)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ομάδα εργασίας: «Η σημασία της ενσυναίσθησης στην ανάπτυξη των σχέσεων μέσα στην οικογένεια». Συνέδριο: Συναίσθημα και νόηση: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 29 - 30 Μαρτίου 2004.

Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Training in systemic thinking and its applications». International Conference of Critical Psychology: Contesting conflict, challenging consensus. UK, University of Bath, 27 - 31 August 2003.(Abstract)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Κοινωνικό δίκτυο δεκαπεντάχρονων Ελλήνων εφήβων: Υποκειμενική αντίληψη της συχνότητας των συνδιαλλαγών και της δομής των ρόλων». Πανελλήνιο συνέδριο: Η Ελληνική οικογένεια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο για τη μελέτη της οικογένειας, Αθήνα, 3 - 6 Οκτωβρίου 2002. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. & Παπαστυλιανού Ν. Ομάδα εργασίας: «Η σχολική βία μέσα στην οικογένεια: Ήχος ή απόηχος;». Πανελλήνιο συνέδριο: Η Ελληνική οικογένεια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο για τη μελέτη της οικογένειας, Αθήνα, 3 - 6 Οκτωβρίου 2002. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ομάδα εργασίας: «Η σχολική βία στην οικογένεια». Ημερίδα: Η βία στα σχολεία, Πνευματικό κέντρο Δήμος Βριλησσίων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Απριλίου 2002.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ομάδα εργασίας: «Η σχολική βία στην οικογένεια». Ημερίδα: Η βία στα σχολεία, Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμος Κηφισιάς, Νοεμβρίου 2001.