Πυρουνάκη Μ. Ανακοίνωση: «Οι Βιωματικές Τεχνικές στην Ψυχοκοινωνική Εκπαίδευση». 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής: Η Συμβουλευτική στο χώρο της Πρόληψης, Αθήνα, 20 - 23 Σεπτεμβρίου 2001.

Σωτήρχου Α. και Πυρουνάκη Μ. Ανακοίνωση: «Η Συγκατασκευή της Πραγματικότητας και ο Ρόλος του Συμβούλου: Μια Συστημική Σκοπιά». 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής: Η Συμβουλευτική στο χώρο της Πρόληψης, Αθήνα, 20 - 23 Σεπτεμβρίου 2001.

Pirounaki-Lioni M. and Zotos A. Presentation: «Training in Systemic Thinking and its Applications». IVthEuropean Conference and the XVth Hungarian National Conference on Family Therapy, Budapest, Hungary, 26 - 30 June 2001.

Σωτήρχου Α., Πυρουνάκη-Λιωνή Μ., Σπάτουλα Μ., Ασημάκη Χ., Λαμπρινοπούλου Μ., Καπερναράκου Ο. και Ραντοπούλου Α. Εργαστήρι: «Παρέμβαση στην κρίση: Επεξεργασία του φόβου στα ανθρώπινα συστήματα δύο σεισμοπαθών δήμων». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συστημικής Θεραπείας: Ποιότητα Ζωής και Συστημική Παρέμβαση, Ηράκλειο Κρήτης, 4 - 6 Μαΐου 2001. (Περίληψη)

Πυρουνάκη Μ. και Ζώτος Α. Ανακοίνωση: «Εκπαίδευση στη Συστημική Σκέψη και στις Εφαρμογές της». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συστημικής Θεραπείας: «Ποιότητα Ζωής και Συστημική Παρέμβαση», Ηράκλειο Κρήτης, 4 - 6 Μαΐου 2001.

Κατάκη Χ., ΑνδρουτσοπούλουΑ. & Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Συστημική έρευνα και εφαρμογές των εξελίξεων της ποιοτικής μεθοδολογίας». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συστημικής Θεραπείας: Ποιότητα Ζωής και Συστημική Παρέμβαση, Ηράκλειο Κρήτης, 4 - 6 Μαΐου 2001.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης κατά της χρήσης ουσιών».  Διημερίδα: Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα - έρευνα και παρέμβαση, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αθήνα, 17 - 18 Δεκεμβρίου 1999. (Περίληψη)

Πυρουνάκη Μ. Ανακοίνωση: «Πρόγραμμα Πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα: Ευχές και Κατάρες». Πανελλήνιο Συνέδριο Συστημικής Θεραπείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης,30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1998.