Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Το κοινωνικό δίκτυο δεκαπεντάχρονων Ελλήνων». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, 23 - 26 Μαΐου 1996. (Περίληψη)

Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Greek adolescents’ conceptions of ingroup 
transactions». Mosaic Annual Conference, Worcester College, UK,  12 - 13 September 1995. (Abstract)

Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Greek adolescents’ conceptions of ingroup 
transactions». 4th European Congress of Psychology, Athens, Greece, 2 - 7 July 1995.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Αντιλήψεις εφήβων για την έννοια «κοινότητα» (γειτονιά και κοινωνικό δίκτυο)». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα, 16 - 19 Απριλίου 1992.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. και Δρεπανιώτου Τ. Ανακοίνωση: «Η παρέμβαση ενός χώρου αγωγής παιδιού στην πόλη της Ελευσίνας». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα, 5 - 7 Φεβρουαρίου 1988.

Lioni M.Presentation: «The positive role of the community for children of 
broken homes». VII World Congress of Social Psychiatry, Lisbon, September 1978.

Kataki C. and Lioni M.Presentation: «Entropic processes in the attitudes 
and the transaction of young couples». VII World Congress of Social Psychiatry, Lisbon, September 1978.

Lioni M. Presentation: «The socializing role of the Community as reflected
 in the application of the social-education program of a community-center».
VII World Congress of Social Psychiatry, Lisbon, September 1978.